APPINVENTOR2

Picture

App Inventor 2  je web program otvorenog koda koji služi za kreiranje aplikacija za Android uređaje. Osmišljen je u kompaniji Google a dalji razvoj je preuzeo Univerzitet za tehnologiju MIT (Massachusetts Institute of Technology) u Americi. Program je prilagođen deci kao i svim početnicima u programiranju. Pravljenjem aplikacija za mobilne uređaje koji rade na operativnom sistemu Android razvija se kreativnost, algoritamski pristup rešavanju problema, upoznaju se principi programiranja, matematička logika i interaktivni dizajn.

Kurs “APP INVENTOR 2” je predviđen deci uzrasta od 12 do 14 godina, kao i srednjoškolcima koji imaju želju da upoznaju uzbudljiv svet pravljenja aplikacija za Android mobilne uređaje.
Nastava se odvija u malim grupama što predavaču omogućava kvalitetno posvećivanje grupnom i individualnom razvoju kao i napredovanju svakog deteta.
Predavači imaju višegodišnje pedagoško iskustvo stečeno radom u osnovnoj školi.

Jedan susret je dvočas u trajanju od 90 minuta
Nastavni jezik: srpski i mađarski

Prijavi se za APPINVENTOR2 ONLINE PRIJAVA