PANDAS

PANDAS biblioteka, je napisana za programski jezik Python i sadrži naredbe i funkcije koje se koriste za rad sa podacima. Rad sa podacima obuhvata manipulaciju i analizu podataka, a sve u cilju potencijalnog donošenja zaključaka ili daljih odluka.

Kurs “PANDAS” je predviđen za osnovce viših razreda, kao i srednjoškolce koji žele da prošire svoje znanje i veštine iz PYTHON programiranja.


Jedan susret je dvočas u trajanju od 90 minuta
Nastavni jezik: srpski

Prijavi se za PYTHON ONLINE PRIJAVA