excel-logo
Microsof Excel  je program za tabelarne kalkulacije softverske kuće Majkrosoft. Jedan je od najzastupljenijih programa te vrste, kako u privatnom tako i u poslovnom segmentu.
Excel pripada kancelarijskom softverskom paketu Microsoft Office koji postoji za operativne sisteme Microsoft Windows i Mac OS. Nastao je kao naslednik programa Multiplan iste softverske kuće.
Popularnost Excel-a je zasnovana na veoma prihvatljivom konceptu na kojem počivaju programi za rad sa unakrsnim tabelama, čiji je Excel predstavnik. Ova klasa programa predstavlja spoj stroge strukture i velike slobode. Može se koristiti za radne listove, ali i iskazati u obliku tabela, lista, grafikona, formula i drugih struktura.
Nastava “Excel napredni nivo” je predviđen polaznicima koji imaju želju i/ili potrebu da unaprede svoje znanje u kreiranju Excel tabela. Kroz 30 časova nastave u trajanju od 15 nedelja, polaznici će naučiti napredne tehnike:
– napredno formatiranje ćelija (format cells)
– validacija podataka
– uslovno formatiranje
– podela teksta u kolone
– pronalaženje i uklanjanje duplikata
– PASTE SPECIAL: ADD, SUBSTRACT, MULTIPLY, DIVIDE, VALUES, NUMBERS, TRANSPOSE
– zaštita ćelija
– snimanje jednostavnih MACRO naredbi
– rad sa matričnim ćelijama i nizovima
– napredne tehnike za rad sa radnim listovima i radnim sveskama
– funkcija IF i logički operatori (AND, OR, NOT)
– ugnježdene funkcije (IF u IF-u)
– funkcija višestrukog grananja: LOOKUP
– datumske i vremenske funkcije: DATE, TIME, NOW, WEEKDAY
– upotreba matematičkih, uslovnih, tekstualnih, finansijskih funkcija
– rad sa bazom podataka
– kreiranje i rad sa PIVOT tabelama
– napredno korišćenje grafikona
– napredna priprema tabele za štampanje
– . . .
Broj časova: 30
Cena kursa: 14500rsd (u cenu je uračunat PDV)
Jedan susret je dvočas u trajanju od 90 minuta.
 

Kontakt

Kako do nas?

Foto galerija

Pratite nas na društvenim mrežama
Lajkuj našu Facebook stranicu
Zaprati nas na Instagram-u

© 2021 Infora